Publisert 08.10.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg Kommune, i møte 18.09.2019, i sak BY-086/19 vedtatt reguleringsplan for Nauen, PlanID 0704 20160139.

Publisert 07.10.2019

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid og planprogram for nevnte reguleringsplan.

Publisert 26.09.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i møte 18.09.2019, sak BY-095/19 vedtatt nevnte reguleringsplan.

 

 

Publisert 26.09.2019

 I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Stoltenbergs gate 26-28, eiendommene gbnr. 1002/167, 1002/184, 1002/310 m.fl.

 

Publisert 17.09.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 07.06.19, UBA-sak nr.: 118/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om husholdningsavfall, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslaget til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til graveforskrift, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.