Kunngjøringer og høringer
Publisert 29.06.2017

Utvalget for bygge-og arealsaker har i møte 09.06.2017, UBA-sak nr.: 125/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 29.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12– 8, 12-14 og 17-4, varsles herved at Spir Arkitekter AS på vegne av Block Watne AS, igangsetter arbeid med detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale.

Publisert 28.06.2017

I medhold av Plan-og bygningslovens §§12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med detaljregulering av nordøstre del av Jarlsø. Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: Jarlsø byggetrinn 3 og 4 PlanID 0704 20110033, Jarlsø byggetrinn 2 PlanID 0704 52010-B3, Bryggeanlegg Jarlsø nord PlanID 0704 20130081.

Publisert 25.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av ovennevnte område, gbnr 1002/262 og 1002/506, samt deler av 1002/4 (Tollbodgaten) og 9466/1 (innkjøring under Farmannsveien).

Publisert 22.06.2017

Tønsberg kommune legger ut forslag til til ny midlertidig forskrift om orden i bruk av farvann og havner ut på høring. Forslaget retter seg særlig mot regulering av vannscooterbruk.

Publisert 19.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8 og 12-9 varsles igangsetting av detaljregulering for næringsområde på Barkåker øst, gbnr. 51/1, 58/1 med flere.

Publisert 16.06.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering for Vearveien 19 og 21, gbnr. 203/15 og 203/443. .

Publisert 06.06.2017

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 05.05.2017, UBA-sak nr.: 099/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.