Publisert 17.11.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Bystyret i møte 18.10.2017. sak: BY- 115/17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Publisert 17.11.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 18.10.2017, sak nr: 113 /17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Publisert 15.11.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av ovennevnte eiendom.

Publisert 15.11.2017

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 29,.09.2017, UBA-sak nr.: 181/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 14.11.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12– 8, 12-14 og 17-4, varsles utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Firingen.

Publisert 14.11.2017

I medhold av plan -og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 18.10.2017, sak: 112 /17 vedtatt å oppheve helt/eller delvis reguleringsplanene i oversikten nedenfor.

Publisert 14.11.2017

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 27.10.2017, UBA-sak nr.: 205/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 05.10.2017

Vi skal kutte utslipp av klimagasser og trenger deg med på laget. Kommunedelplan for klima, miljø og energi er åpen for innspill frem til 18.11.2017.

Publisert 22.06.2017

Tønsberg kommune legger ut forslag til til ny midlertidig forskrift om orden i bruk av farvann og havner ut på høring. Forslaget retter seg særlig mot regulering av vannscooterbruk.