Kunngjøringer og høringer
Publisert 06.09.2017

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene gbn. 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl. Samtidig varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.

 

Publisert 15.08.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av gbnr. 203/15 og gbnr. 203/443, Vearveien 19 og 21.

Publisert 22.06.2017

Tønsberg kommune legger ut forslag til til ny midlertidig forskrift om orden i bruk av farvann og havner ut på høring. Forslaget retter seg særlig mot regulering av vannscooterbruk.