Publisert 02.01.2018

Tønsberg kommune varsler tilleggsutredning til arbeidet med revisjon av arealdelen som følge av bystyrevedtak 145/17. Det skal utredes og tas stilling til om man skal etablere et senter for datalagring i Tønsberg. Aktuelle områder som skal konsekvensutredes er Tveiten og Ødegården.

Publisert 07.12.2017

Revidert utgave av abonnementsvilkår for vann og avløp legges ut på høring, iht vedtak av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling i sak 087/17.

 

Publisert 30.11.2017

Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke Tønsberg-regionen har i møte 28. november 2017  vedtatt å legge ut forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse til offentlig ettersyn. (jf plan- og bygningslovens §11-14)

Publisert 05.10.2017

Vi skal kutte utslipp av klimagasser og trenger deg med på laget. Kommunedelplan for klima, miljø og energi er åpen for innspill frem til 18.11.2017.

Publisert 22.06.2017

Tønsberg kommune legger ut forslag til til ny midlertidig forskrift om orden i bruk av farvann og havner ut på høring. Forslaget retter seg særlig mot regulering av vannscooterbruk.