Publisert 12.07.2018

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) har i møte 21.11.2017, sak nr. 102/17 vedtatt å legge ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn og høring med følgende forutsetninger:

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Publisert 09.07.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 20.06.18, sak 074/18, vedtatt endring av detaljregulering for sykehusområdet - planID 0704 20090018 med følgende vedtak:

Publisert 06.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering på deler av eiendom med Gbnr 48/1. Reguleringsarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Tønsberg kommune.

Publisert 05.07.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har bystyret i Tønsberg i møte 20. juni 2018, sak 073/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan PlanID 0704 20160146.

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har Re kommunestyre i møte 19. juni 2018, sak 048/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan 0716 20160037.

Publisert 22.06.2018

Utvalget for bygg- og arealsaker har i møte 08.06.18, UBA – sak nr.: 132/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 14.06.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 04.05.2018, UBA-sak nr. 099/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

 

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.