Fastsatt planprogram for detaljregulering av Velleskogen. PlanID 0704 20170163.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 og forskrift om konsekvensutredning § 16 har Utvalg for plan og bygg i møte 22.11.2019 fastsatt planprogram for detaljregulering av Velleskogen, PlanID 0704 20170163.

Velg linken nedenfor og klikk innenfor planområdet. Klikk deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Fastsettelse av et planprogram kan ikke påklages siden det ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved spørsmål kan Edle Liebe kontaktes på telefon 33 34 86 07 eller  e-post edli@tonsberg.kommune.no

Kart og planinfo