Forslag til forskrift og forvaltningsplan for bever

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Beverforskrift - Klikk for stort bildeHva innebærer forslaget?

Her er noen stikkord til hva forslaget til forskrift og forvaltningsplan innebærer:

  • Det skal være levedyktige bestander av bever i hele kommunen.
     
  • Grunneierlagene får selv avgjøre hvor mange bever som skal tillates felt hvert år. Forutsetningen er at bestandsmålene og forvaltningsprinsippene følges og at sett bever og felt bever rapporteres til kommunen.
     
  • Det åpnes for størst jakttrykk der skadene er store og de økologiske fordelene er små. Jakttrykket skal være lite der skadene er små og de økologiske fordelene er store.

Kommunen ønsker tilbakemeldinger på forslaget til forskrift og forslaget til forvaltningsplan. Det tas sikte på endelig politisk behandling av forslagene innen midten av september slik at dokumentene blir gjeldende for beverjakta som starter 1. oktober.


Les dokumentene

 


Når og hvor sendes innspill?

Høringsfristen er 23. mai.

Høringsinnspill sendes til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg, eller med e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.