Forslag til Forskrift om anløpsavgift Tønsberg kommune.

Høringsfrist 28. februar 2019.

Bystyret i sak 128/18 lagt ut til høring forslag til Forskrift om anløpsavgift i Tønsberg kommune.