Forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann Tønsberg kommune.

Høringsfrist 28. februar 2019.

Etter at bystyret tidligere i år opphevet den midlertidige forskriften som blant annet regulerte bruken av vannscootere, har bystyret i sak 129/18 lagt ut til høring en ny og oppdatert forskrift.