Høring av forslag til nye politivedtekter for Tønsberg kommune. Frist 15. juni.

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet. 

Forslaget omfatter i hovedsak en endring slik at kommunen selv kan håndheve og ilegge gebyrer for enkelte overtredelser. Normalt er det politiet som håndhever politivedtektene. Kommunal håndheving vil blant annet omfatte forbud mot hindringer som f.eks. løsfotreklame på fortau og gater.

Det er også gjort noen formelle endringer for å tilpasse de lokale vedtektene til Politidirektoratets nye normalvedtekter. I linkene under finnes forslaget til nye politivedtekter samt bystyrets behandling.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til postmottak@tonsberg.kommune.no innen 15. juni 2018.