Høring – forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr.

Forskriften skal vedtas endelig av kommunestyret for nye Tønsberg etter gjennomført høring.

Høringen gjelder forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr  i Tønsberg kommune, samt fastsetting av minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser..

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat, forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Tønsberg kommune (PDF, 145 kB)

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Tønsberg kommune (PDF, 9 kB)