Høring - Forskrift om anløpsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde

Bestemmelsene om betaling av avgift gjelder fartøy som anløper offentlige og private havner i Tønsberg. Enkelte fartøy er unntatt for avgiftsplikten. Bestemmelsene fastsetter avgiftssatser, rabattordninger, innkreving, betalingsplikt og klageadgang.

Bestemmelsene er de samme som var gjeldene for Tønsberg kommune i forskrift vedtatt 24. april 2019.

Høringsfrist er 1. november 2019.

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumentene i saken

Høringsnotat - forskrift om anløpsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde. (PDF, 67 kB)

Forskrift om anløpsavgift i Tønsberg kommunes sjøområde. (PDF, 26 kB)