Høring – forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslaget til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder bestemmelser om åpen brenning og brenning av avfall. Formålet er å hindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring

Høringsfristen er 1. november 2019.

Høringssvar leveres digitalt her.

Dokumenter i saken

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune. (PDF, 175 kB)

Høringsnotat -  Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune (PDF, 133 kB)