Høring – Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Tønsberg kommune

Forskriften omfatter bestemmelser vedrørende fartøy som ligger ved kai, fortøyning og oppankring, sikkerhet og trygg ferdsel, dykking, passering av broer, tømming av snø i Kanalen med mere. Bestemmelsene er de samme som var gjeldende for Tønsberg kommune i forskrift av 26. april 2019.

Høringsfrist er 1. november 2019

Høringssvar sendes digitalt her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat - forskrift om bruk av og orden i havner og farvann (PDF, 73 kB)

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann (PDF, 73 kB)