Høring - forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune

Følgende fartsbegrensninger gjelder: 5 knop innenfor 100 meter fra land, øyer og skjær. I tillegg gjelder 5 knop fartsgrense i i indre havn, kanalen og Husøysundet. 30 knop gjelder forøvrig i kystnære områder I åpne sjøområde er det ingen fartsbegrensninger.

Detaljerte grenser er beskrevet i forskriften og vist på kart.

Bestemmelsene er de samme som tidligere var gjeldende i felles fartsforskrift for Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner

Forskriften krever godkjenning fra Kystverket før kunngjøring.

Høringsfrist  er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat - forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune (PDF, 74 kB)

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen (PDF, 72 kB)

Kartvedlegg (PDF, 131 kB)