Høring – forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune, etter gjennomført høring.

Høringen gjelder bestemmelser om gebyrer som skal dekke de kostnadene som kommunen har med saksbehandling og kontroll/tilsyn, på de områdene innen forurensningsregelverket som forskriften dekker.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019.

Høringssvar leveres digitalt her.

Dokumenter i saken

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket (PDF, 104 kB)

Høringsnotat - forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket (PDF, 336 kB)