Høring – forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til ny forskrift om gebyrregulativ etter

plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven.

Forskriften skal vedtas endelig av kommunestyret for nye Tønsberg etter gjennomført høring.

Høringen gjelder forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven i Tønsberg kommune, for å få dekket kommunens arbeid med slike saker.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november

Høringssvar leveres digitalt her.

Dokumenter i saken

Høringsnotat, forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven, Tønsberg kommune (PDF, 136 kB)

Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og viltloven, Tønsberg kommune (PDF, 7 kB)