Høring – forskrift om husholdningsavfall

Fellesnemda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om husholdningsavfall, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Høringen gjelder bestemmelser om oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall, som fremmer kildesortering og gjenvinning i Tønsberg kommune.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019.

Høringssvar leveres digitalt her.

Dokumenter i saken

Forskrift om husholdningsavfall, Tønsberg kommune. (PDF, 523 kB)

Høringsnotat - Forskrift om husholdningsavfall, Tønsberg kommune. (PDF, 109 kB)