Høring – forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til ny forskrift om politivedtekt.

Forskriften skal vedtas endelig av kommunestyret for nye Tønsberg etter gjennomført høring.

Høringen gjelder forskrift om politivedtekt med bestemmelser for huseiere, innbyggere og folk som ferdes på offentlige steder i Tønsberg.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019. 

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune (PDF, 33 kB)