Høring – forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent for høring forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark.

Forskriften er utformet etter tilsvarende forskrift i Re kommune og i Tønsberg kommune, og den skal gjelde for innbyggere i nye Tønsberg kommune.

Høringen gjelder rett til vedtak om langtidsopphold i sykehjem, kriteriene for å få innvilget søknad om langtidsopphold, og rett til å stå på venteliste mm.

Forskriften vil bli behandlet av det nye kommunestyret, som bestemmer ikrafttredelse av forskriften etter sammenslåingen av Re kommune og Tønsberg kommune 1.1.2020.

Høringsfristen er 1. september 2019. 

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem (PDF, 250 kB)

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem (PDF, 117 kB)