Høring – forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning.

Forskriften skal vedtas endelig av kommunestyret for nye Tønsberg etter gjennomført høring.

Høringen gjelder forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Tønsberg kommune i  vinterhalvåret.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019. 

Høringssvar leveres digitalt her. 

Dokumenter i saken: