Høring – Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder bestemmelser om og krav til nye og eksisterende utslipp fra mindre avløpsanlegg som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Formålet med forskriften er å redusere forurensningsbidraget og beskytte miljøet mot skadelige virkninger av sanitært avløpsvann.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar sendes digitalt her

Dokumenter i saken

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune (PDF, 238 kB)

Høringsnotat -  Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune (PDF, 224 kB)