Høring – Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer til abonnenten.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her

Dokumenter i saken

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Tønsberg kommune (PDF, 425 kB)

Høringsnotat - Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Tønsberg kommune (PDF, 319 kB)