Høring – graveforskriften

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til graveforskrift, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Forskriften setter vilkår for både utførelse av arbeidet og for den som eier ledningsanlegget. Hensikten med graveforskriften er blant annet en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at kommunen som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.

Forskriften vil bli behandlet av det nye kommunestyret, som bestemmer ikrafttredelse av forskriften etter sammenslåingen av Re kommune og Tønsberg kommune 1.1.2020.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her.

Dokumenter i saken

Graveforskriften, Tønsberg kommune (PDF, 2 MB)

Høringsnotat - graveforskriften, Tønsberg kommune (PDF, 200 kB)