Høring – lokal forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent utkast til ny forskrift. Forskriften er ny etter krav i den nye kommuneloven (2018), og den skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune.

Høringen gjelder ny forskrift om folkevalgtes rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder som permisjoner, sykepenger, ettergodtgjøring, pensjon, yrkesskade mm.

Kommunestyret avgjør om forskriften skal gjelde fra konstituering av kommunestyret i oktober 2019, eller fra sammenslåingen av Re kommune og Tønsberg kommune 1.1.2020

Høringsfristen er 1. september 2019. 

Høringssvar leveres digital her. 

Dokumenter i saken

Høringsnotat forskrift om folkevalgtes godtgjøringer og velferdsgoder (PDF, 258 kB)

Forslag forskrift om folkevalgtes godtgjøringer og velferdsgoder i Tønsberg kommune (PDF, 135 kB)