Høring: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Revidert utgave av abonnementsvilkår for vann og avløp legges ut på høring, iht vedtak av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling i sak 087/17.

Abonnementsvilkårene fastsetter hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen som er eier av offentlige vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytninger og bruk av offentlige vann- og avløpsanlegg. De omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen som ledningseier og den enkelte tilknyttede abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter til høring

  • Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser (PDF, 402 kB). Dette tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser. Dette setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. (Denne kan ikke distribueres digitalt, men er lagt ut Servicesenteret. Den kan også bestilles fra Kommuneforlaget og ebok.no).

 

Saken ligger også ute til høring i:

Servicesenteret, Halfdan Wilhelmsens allè 1 C (inngang fra Seebergs gate). Her ligger begge dokumentene i papirutgave.

Innspill sendes til Tønsberg kommune pr e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no, eller per post:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Frist for innspill: 19.01.2018

 

Kontakt: Roger Herstad:
Tlf.: 33 34 86 62/94832871

roger.herstad@tonsberg.kommune.no