Igangsetting av arbeid med detaljregulering for Stoltenbergs gate 26-28. PlanID 0704 20190178.

 I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Stoltenbergs gate 26-28, eiendommene gbnr. 1002/167, 1002/184, 1002/310 m.fl.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Velg "Send uttalelses-knappen" for å gi innspill. Eventuell merknad kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til sml@olaroald.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 23.10.2019. Husk å merke merknaden med plannavn og planID. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Siri Myredal Ludvigsen v/Ola Roald AS Arkitektur på mob 45436130 eller epost sml@olaroald.no.

Kart og planinfo