Igangsetting av arbeid med detaljregulering for Tolvsrød sentrum. PlanID 0704 20190179.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-14 varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Tolvsrød sentrum.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. Klikk på "Send Uttalelse-knappen" for å gi innspill til kommunen med kopi til marthine.hoel@asplanviak.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 06.05.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Kontakt marthine.hoel@asplanviak.no for mer informasjon.

Kart og planinfo.