Igangsetting av arbeid med kommunedelplan for Skoppum. PlanID 0716 90007.

Horten kommune varsler på vegne av Re kommune oppstart av arbeid med kommunedelplan for Skoppum (jf. plan- og bygningsloven § 11-12) og legger ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 11-13, for de områdene som skal grensejusteres fra Re til Horten kommune 1.1.2020.

Velg linken nedenfor og klikk innenfor planens flate og klikk deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises. 

Innspill og uttalelser til planoppstart og forslag til planprogram sendes til Horten kommune, PB 10, 3187 Horten eller på e-post til postmottak@horten.kommune.no innen 10. juni 2019. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Arild Michelsen, mob. 947 800 50, e-post: arild.michelsen@horten.kommune.no.

Kart og planinfo