Igangsetting med arbeid for detaljregulering av Bentsrud syd i Re kommune. PlanID 0716 20190048.

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Bentsrud syd. Planområdet er på ca. 360 daa, ligger i Holmestrand og Re kommuner, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuell merknad kan sendes på epost til benjamin@wagruppen.no med kopi til postmottak@holmestrand.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til WA Gruppen as, Storgata 34, 3182 Horten og Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand innen 16.10.2019. Husk å merke merknaden med plannavn og planID. Nærmere opplysning om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til WA Gruppen as v/ Benjamin Tangen på telefon 481 28 771.

Kart og planinfo