Igangsetting med arbeid for detaljregulering av Ruteig deponi i Re kommune. PlanID 0716 20180046.

Opprinnelig varslingsområde i dokument datert 11.12.2018 skal utvides. Tilleggsutvidelsen vil inkludere et areal på ca. 40 daa i nord og ca. 60 daa i sør.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuell merknad kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 27.09.2019. Husk å merke merknaden med plannavn og planID. 

Kart og planinfo