Informasjon om gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum som legges ut på høring 26. mai.

Vi håper dere i ressursgruppa har anledning til å lese gjennom planen og komme med innspill. Innspillene til gatebruksplanen kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eventuelt brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg, og merkes med ”uttalelse gatebruksplan”. Endelig plan skal opp i Bystyret 13. september. 

Frist for å komme med innspill er 7. juli. 

Aktiviteter i høringsperioden

3. juli kl. 15.00-17.00 ved servicesenteret i Rådhuset.  

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med: 

Lene Stenersen, Statens vegvesen (fagansvarlig for gatebruksplanen)

lene.stenersen@vegvesen.no

Telefon: 33 37 18 22 

Marthine Søyland Hoel, Tønsberg kommune (saksbehandler for gatebruksplanen)

msho@tonsberg.kommune.no

Telefon:33 34 86 08

Informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen

https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/