Kommundelplan for Klima og energi 2018 – 2028, planID 0704 90017 - Kunngjøring av vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Hensikt med planen

Kommunedelplanen for klima og energi skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet. Planen består av en hoveddel med målsettinger og strategier og en handlingsdel med konkrete tiltak.

Dokumenter i saken

Vedtak og kommunedelplan med hoveddel og handlingsdel jf. bystyrevedtak kan hentes fra linkene under.
Øvrige dokumenter fra bystyres sluttbehandling av saken kan lastes ned her.

 
 

Ikke klagerett

Jf. plan- og bygningsloven § 11-15 kan ikke vedtak av kommunedelplanen påklages.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kjell Thu på telefon 924 48 012 eller på e-post til kjell.thu@tonsberg.kommune.no.