Kommunedelplan for klima-, miljø- og energi ute på høring

Vi skal kutte utslipp av klimagasser og trenger deg med på laget. Kommunedelplan for klima, miljø og energi er åpen for innspill frem til 18.11.2017.

Denne klima-, miljø- og energiplanen skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet. Kommunen må ta sitt samfunnsansvar for å beskytte det ytre miljøet og sette fokus på klima og miljøarbeidet, og foreslå tiltak som fører til reduserte utslipp av klimagasser i Tønsberg til det beste for våre innbyggere.

Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling

Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i Tønsberg kommune vedtok 31.08.17 (sak 063/17) å legge kommunedelplan for Klima, miljø og energi  2017 – 2026 PlanIC 0704 90017, med tilhørende handlingsdel 2017 – 2026  ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

Se planene
 

 

Smakebit fra planen

Kommunedelplanen består av en tekstdel med målsettinger og strategier og en handlingsdel med konkrete tiltak. For å få en formening om hva kommunedelplanen kan omhandle, har vi hentet enkelte eksempler på konkrete tiltak fra handlingsdelen.

 • Tønsberg kommune skal utarbeide en grønn innkjøpsstrategi. Miljø skal være en del av vurderingskriteriene i alle offentlige innkjøp.
 • Arbeide for at 20 % av alle nye bygg over 1000 m2 skal bli miljøsertifisert.
 • Kommunen skal forbedre rutiner for brøyting, strøing og feiing av gang- og sykkelveier.
 • Kommunen må utarbeide og vedta en strategisk næringsplan eller tilsvarende som har et tydelig fokus på grønn næringsutvikling.
 • Bruken av trevirke til erstatning for utslippsintensive materialer som stål, betong og aluminium bør økes, og kommunen bør gå foran ved bygging av egne bygg.
 • Det skal arrangeres en bilfri dag i Tønsberg sentrum i løpet av 2017/2018. Næringslivet,
 • kommunen og organisasjoner skal inviteres til å delta. Det må vurderes å tilby gratis kollektivtransport i kommunen denne dagen.

Sende innspill

Er det målsettinger, strategier eller tiltak som dere mener mangler, eller målsettinger, strategier og tiltak dere mener ikke burde være med. Tønsberg kommune ønsker å høre fra dere. 

Høringsinnspill sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg og merkes med «Høringsinnspill – Kommunedelplan for Klima, miljø og energi».

Høringsfrist:18.11.2017.

  Spørsmål om kommunedelplanen

  Spørsmål knyttet til kommunedelplanen kan rettes til Tønsberg kommune
  v/Kjell Thu. E-post:  kjell.thu@tonsberg.kommune.no Telefon: 33 34 86 74.

  Åpent kontor

  Dato: mandag 16. oktober og torsdag 2. november kl 14.00 til 17.00
  Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

  Folkemøte

  Dato: Tirsdag 24. oktober, kl 18.00 til 19.30
  Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
  Enkel servering