Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - kunngjøring av Bystyrevedtak PlanID 0704 90018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Bystyrets vedtak av kommunedelplanen kan ikke påklages.

Kommunedelplanen er tilgjengelig på internett: www.tonsberg.kommune.no under  ”Kunngjøringer og høringer”.

Se planen i kartprogrammet