Offendlig ettersyn av detaljregulering for Kjelleveien 23. PlanID 0704 20180169.

Utvalg for plan og bygg har i møte 22.11.2019 (UPB-sak nr 005/19) vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å sende innspill til planen. Innspill til planen kan sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 17.01.2020. Husk å merke innspillet med plannavn og planID.

Kart og planinfo