Offentlig ettersyn av Bispeveien 1526, Svinevoll nord i Re kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har Hovedutvalget for drift, eiendom og næring i møte den 02.04.19, DEN-sak nr. 025/19, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Bispeveien 1526/ Svinevoll nord, planID 0716 20170040 til offentlig ettersyn.

For mer informasjon, velg linken nedenfor og klikk på ikonet ! for "Vis mer informasjon".

Alle kan komme med merknader til planforslaget innen 20. september 2019.

Merknader kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, alternativt i brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merk uttalelse med plannavn og med planID. Ved spørsmål kan Elisabet Finne kontaktes på telefon 33 34 86 22 eller e-post til efe@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinformasjon