Offentlig ettersyn av detaljregulering for Åshaugveien 62. PlanID 20170150.

Utvalg for plan og bygg har i møte den 22.11.19, UPB-sak nr 006/19 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Åshaugveien 62, planID 0704 20170150, til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å sende innspill til planen. Alternativt kan innspill sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 17.01.2020. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Anne Skov kontaktes på 92466772 eller epost asz@tonsberg.kommune.no.

Kart og planinfo