Offentlig ettersyn av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg. PlanID 0704 20180176.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 25.10.2019, UBA-sak nr.: 214/19 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av biogassanlegg på Rygg, planID 0704 20180176 til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å sende innspill til planen. Alternativt kan innspill sendes på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 20.12.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Ena Selimotic kontaktes på telefon 33 34 86 08 eller epost ena.selimotic@tonsberg.kommune.no. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalg for plan og bygg, UPB og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Kart og planinfo