Offentlig ettersyn av detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv.509 Narverødveien.PlanID 0704 2017016

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen Region sør forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 509 Narverødveien, på strekningen Solvindveien – Lunas vei (ca. 350 meter), ut på offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 23. november 2018 til Statens vegvesen Region sør, v/Amanda Kalleberg, Pb 723, 4808 Arendal eller via e-post til firmapostsor@vegvesen.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved Amanda Kalleberg 92 62 53 37 eller e-post: amanda.kalleberg@vegvesen.no

Kart og planinfo