Offentlig ettersyn av detaljregulering for Hogsnes sykehjem. PlanID 0704 20180173.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 25.01.19, UBA-sak nr.: 007/19 vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle eventuelle innspill. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 15.03.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes Ståle Sørensen på telefon 33348620 eller epost stale.sorensen@tonsberg.kommune.no. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UBA og senere til endelig vedtak i bystyret.

Kart og planinfo

.