Offentlig ettersyn av detaljregulering for K-bygget i Statens Park. PlanID 0704 20180164.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 10.05.19, UBA-saknr. 091/19 vedtatt å legge ut detaljregulering av K-bygget i Statens Park, planID 0704 20180164 til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send eventuelle innspill på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 12.07.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Anne Skov kontaktes på telefon 33368427 eller e-post anne.skov@tonsberg.kommune.no .

Kart og planinfo