Offentlig ettersyn av detaljregulering for Kremmerhuset, Stoltenbergs gate 1. PlanID 0704 20170158.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.08.2018, UBA-sak nr.: 171/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk "Send uttalelse"-knappen for å gi innspill eller send alternativt brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 29.10.2018. Spørsmål rettes til Kim Boisen på telefon 33 34 86 18 eller epost kim.boisen@tonsberg.kommune.no. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2.gangs behandling i UBA og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Kart og planinfo