Offentlig ettersyn av detaljregulering for Nauen. PlanID 0704 20160139,

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 25.01.19, UBA-sak nr.: 005/19 vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle eventuelle innspill. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 29.03.2019. Husk å merke innspillet med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til kundemottaket til virksomhet Kommuneutvikling på telefon 33 34 86 00 eller e-post kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UBA og senere til endelig vedtak i bystyret.

Kart og planinfo