Offentlig ettersyn av detaljregulering for Semsbyveien 112. PlanID 0704 20130087.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge-og arealsaker i møte 10.05.2019, UBA-sak nr.: 093/19 vedtatt å legge ut detaljregulering av Semsbyveien 112, planID 070420130087 til offentlig ettersyn. 

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å gi eventuelle innspill. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 05.07.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Elisabet Finne kontaktes på mobil 92081023 eller epost elisabet.finne@tonsberg.kommune.no .

Kart og planinfo