Offentlig ettersyn av detaljregulering for Skaugveien i Re kommune. PlanID 0716 20170042.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har hovedutvalg for drift, eiendom og næring i møte 28.08.18, DEN-sak 050/18, vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan av Skaugveien med tilhørende bestemmelser til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planflaten for å vise boksen for "Egenskaper". Venstreklikk deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send innspill på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller alternativt brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 29.10.2018. Spørsmål rettes til Kim Boisen på telefon 33 34 86 18 eller epost til kim.boisen@tonsberg.kommune.no. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2.gangs behandling i DEN og senere til endelig vedtak i kommunestyret i Re. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Kart og planinfo.