Offentlig ettersyn av detaljregulering for Skjeggestadåsen felt B11, PlanID 0716 20150028 i Re kommune.

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) har i møte 21.11.2017, sak nr. 102/17 vedtatt å legge ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn og høring.

Velg linken til kart og planinfo nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at planinfo vises i en ny boks. Innspill kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller med brev til Kommuneutvikling, Tønsberg kommune, postboks 2410 3104 Tønsberg innen 07.09.2018. Spørsmål kan rettes til stale.sorensen@tonsberg.kommune.no eller tlf: 33 34 86 20.

Kart og planinfo