Offentlig ettersyn av Gamleveien 6 i Re kommune. PlanID 0716 20170039.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har hovedutvalget for drift, eiendom og næring i møte 04.06.2019, DEN-sak nr.: 051/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send eventuell klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 23.08.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Spørsmål kan rettes til Elisabet Finne på telefon 33348622 eller epost elisabet.finne@tonsberg.kommune.no

Kart og planinfo