Offentlig ettersyn av Grenaderveien 24. PlanID 0704 20160143

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 07.06.19, UBA-sak nr.: 118/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på "Send uttalelse-knappen" for å gi eventuelle innspill. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 13.09.2019. Husk å merke klagen med plannavn og planID. Ved spørsmål kan Øyvind Sonerud kontaktes på telefon 48225755 eller epost oyvind.sonerud@tonsberg.kommune.no

Kart og planinfo