Offentlig ettersyn av områderegulering for Slottsfjellet. PlanId 0704 20140099.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 26.01.2018, UBA-sak nr: 003/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte områdereguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 20.04.2018. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. 

Kart over området