Offentlig ettersyn av Veiledende plan for offentlige rom på Sem (VPOR Sem).

 Bystyret i Tønsberg kommune vedtok i møte 05.12.18, sak BY-146/18, å legge Veiledende plan for offentlige rom på Sem (VPOR Sem) ut til offentlig ettersyn.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planområdet for å få tilgang til plandokumentene som vil vises til venstre for kartbildet. Send gjerne innspill til planen på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller alternativt med brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 15.02,2019. Spørsmål til planen kan rettes til Emilie Lassen Bue på telefon 33 34 86 00 eller e-post elbu@tonsberg.kommune.no. Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert innarbeidet i planen. Administrasjonens vurderinger vil følger revidert plan, når planen skal til 2. gangs behandling i politisk utvalg og fastsettes av Bystyret.

Kart og planinfo