Offentlig ettersyn for detaljregulering av Marmorveien 1A. PlanID 20170149.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 04.05.2018, UBA-sak nr. 096/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planområdet og deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Klikk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 06.07.2018. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Kart over området