Offentlig ettersyn for detaljregulering av Tvervedveien 69A og 69B. PlanID 20160134.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 04.05.2018, UBA-sak nr. 099/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planområdet og deretter på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send eventuelt en uttalelse med epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller med brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 20.07.2018. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over området