Regulering av vannscootere oppheves

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Vannscootere kommer inn under de regler som gjelder for andre fartøy blant annet fartsbegrensninger iht «Forskrift av om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke.» Her gjelder høyeste tillatte fart 5 knop innenfor 100 meter fra land samt i flere angitte farvann. Erfaringen fra sesongen 2018 skal vurderes på nytt til høsten. Tidligere lokal forskrift 26.3.98 nr 299 om bruk av og orden i havner gjøres igjen gjeldende.